Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง (กลุ่มกิจการเพื่อสสังคม)

(คลิกที่ภาพด้านบน เพื่อเข้าชม เฟสบุ๊ค

แฟนเพจ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง และองค์กรสวัสดิการฯ น้ำโมง)

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชน-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

ได้รับการยกย่องเป็น ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ

องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชน-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ได้รับการยกย่องเป็น ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นองค์กรในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง โดยเป็นการนำองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ ลงใน หนังสือชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จากจำนวน 204 แห่ง ลำดับที่ 43 ของอีสาน จาก 204 องค์กร ทั่วประเทศ

หนังสือองค์ความรู้เล่มนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่าย

ร้านกุ้ง ข้าวจี่

ข้าวจี่ ปาเต้หอมๆ ปังหน้าหมูอร่อยๆจ้า ที่ร้านพี่กุ้ง ข้างจี่ ปาเต้หอมๆ อันใหม่อันใหญ่เหมือนคนทำ สูตรลับเฉพาะที่ร้าน

ร้านแม่กุล อาหารปรุงสุก

มาแล้วจ้า แกงถุงรสเด็ด ทำใหม่ๆ สะอาด รสมือถึงเครื่อง ถุงใหญ่ ราคาย่อมเยา ถูกหลักอาหารปลอยภัย

ร้านแม่อ้น ของหวาน

ของหวาน ของอร่อย ขายมาตั้งแต่ ตั้งตลาดเก่าบ้านน้ำโมง ยืนหนึ่ง ตำนาน โดย ลุงเผ กะ ป้าอ้น เจ้าเก่า พร้อมข้าวเปียกเส้นรสดังเดิม

สนง. สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ, รพ.สต.น้ำโมง ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง อาหารปลอดภัย หลักอนามัย และ มาตรการการป้องกันโรค โควิด-19

วันนี้ 3 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สนง.สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.น้ำโมง ร่วมมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง อาหารปลอดภัย สารปนเปื้อน หลักอนามัย และ มาตรการการป้องกันโรค โควิด-19 พร้อมทั้งตรวจประเมินอาหารปลอดสารปนเปื้อน 6 ชนิด ผ่านเกณฑ์ในแผงค้าขายอาหาร ให้กับ สมาชิกแม่ค้า พ่อค้า ผู้ช่วย กลุ่มผู้ประกอบการขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมนุมเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ในพื้นที่ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

ป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย สนง.จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอ ที่ได้มอบป้ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด 19 ให้กับ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง มอบให้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2565

วันคล้ายวันก่อตั้ง ขึ้นปีที่ 13 ของ ตลาดสดขุมชนน้ำโมง

ทำบุญไหว้ขอพร เนื่องใน วันคล้ายวันก่อตั้ง ขึ้นปีที่ 13 ตลาดสดขุมชนน้ำโมง เมื่อวันที่ 1 .พ. 65 นายเจษฎากร พรหมเทศน์ พร้อมครอบครัว ถวายแด่ พระพรหม (เทพพรหมสี่หน้า) พระภูมิเจ้าที่ เจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาดสดชุมชนน้ำโมง

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 วันก่อตั้งและขึ้นทะเบียนตลาดเอกชน ตลาดสดชุมชนน้ำโมง และ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ใช้เป็นตลาดบ้านน้ำโมง (ชื่อเดิม ตลาดเก่าน้ำโมง)

มาตราการการป้องกันโรค ของ ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

เชิญจับจ่ายได้ "สด สะอาด ถูกแบบไทยๆ" เลือกได้ และขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่มาอุดหนุน ขอความกรุณาสวม

หน้ากากอนามัย มาตลาดด้วย ใส่ใจ ในบริการ สมาชิก พ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วย ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ผ่านการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว 100% แม่ค้าพ่อค้าผู้ช่วยขาย และสมาชิกตลาดสดชุมชนน้ำโมง สร้างภูมิคุ้นกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน . เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ร่วมกับ คณะ อสม. หมู่ที่ 1 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง ได้สำรวจข้อมูล ใบรับรองการฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับแม่ค้าพ่อค้าผู้ช่วยขาย และสมาชิกตลาดสดชุมชนน้ำโมง เพื่อการป้องกันฯและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ตลาดสดชุมชนน้ำโมงของเรา . ใบแทนใบรับรอง ผู้ที่ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว เข็มที่ 1 เมื่อ (แสดงที่แผงค้าผู้ค้า) ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว เข็มที่ 2 เมื่อ (แสดงที่แผงค้าผู้ค้า) . * ใบแทนใบรับรองผู้ที่ผ่านการฉีดวีคซีนแล้ว เป็นเอกสารใช้แทนใบรับรองของทางราชการ เนื่องจาก ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เลขที่บัตร ปชช.) จึงใช้เอกสารใบนี้แทน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ

(คลิกที่ภาพด้านบน เพื่อเข้าชม เฟสบุ๊ค แฟเพจ

ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ วิสาหกิจชุมชนตลาดสดชุมชนน้ำโมง)

โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมทักษะการตัดสติ๊กเกอร์ป้าย, สกรีนเสื้อ และกิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์, ดอกไม้จันทน์, ช่อดอกไม้ที่ระลึก ทั้งนี้เพี่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิก มีความรู้และหักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเสริมรายได้ให้กับครอบครัว สามารถใช้เวลาว่างทำที่บ้านได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ภายใต้การสนับสนุนจากกองกิจการอาสาสมัครภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย, เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หนองคาย,ครู กศน.อำเภอท่าบ่อ, แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกตลาดสดชุมชนน้ำโมง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้